Uttarakhand Distance Chart

User Rating: / 22
PoorBest 
Distances from Delhi
To via kms
Ramnagar Harpur-Moradabad-Kashipur 249
Dhikala (main entrance to Corbett NP Ramnagar-Dhangarhi 300
Nainital Moradabad-Kashipur-Ramnagar-Kaladhungi 310
Nainital Gajraula-Moradabad-Rampur-Rudrapur-Haldwani-Kathgodam 303
Nainital Moradabad-Tanda-Darial-Bazpur-Kaladhungi 284
Ranikhet Moradabad-Haldwani-Kathgodam-Bhowali-Kharima 352
Ranikhet Haldwani-Nanital 363
Almora Haldwani-Bhowali-Khairna 355
Almora Haldwani-Nainital-Khairna 368
Almora Nainital-Ranikhet 407
Tanakpur Gajraula-Moradabad-Rampur-Rudrapur-Kichha-Sitarganj-Nanakmatta-Khatima 333
Nanakmatta Moradabad-Rumpur-Rudrapur-Kichha-Sitarganj 291
Purnagiri Temple Tanakpur (Mororable) 345
Purnagiri Temple Tanakpur (Trekking) 3
Vivekananda Ashram (Shyamlal Tal) Tanakpur 361
Champawat Tanakpur 408
Lohaghat Tanakpur-Champawat 421
Pithoragarh Tanakpur-Champawat 484
Pithoragarh Kathgodam-Tanibagh-Bhimtal-Khutani-Dhanachuli Bend-Shahr Phatak-Mornaula-Devidhura-Lohaghat 484
Tawaghat Tanakpur-Pithoragarh 592
Munsiyari Tanakpur-Pithoragarh-Thal-Ogla-Tejam-Birthi 612
Bhimtal Moradabad-Haldwani-Kathgodam-Ranibagh 290
Mukteshwar Haldwani-kathgodam-Ranibagh-Bhimtal-Khutani-Dhanachuli Bend-Bhatalia 333
Mukteshwar Kathgodam-Bhowali-Ramgarh 342
Mukteshwar Nainital-Bhowali-Ramgarh 353
Bageshwar Kathgodam-Bhowali-Khairna-Almora-Kaparkhan-GairadBend-Takula 434
Kapkot-Loharkhet Bageshwar 475
Binsar Kathgodam-Bhowali-Khairna-Almora 386
Kausani Kathgodam-Bhoeali-Khairna-Almora 405
Kausani Ranikhet-Dwarahat 428
Kausani Nainital 418
Jageshwar Kathgodam-Bhowali-Khairna-Almora 389
Choukori Almora-Barechhina-Paleo Bend-Raiagar-Berinag-Udiyari Bend 457
Choukori Almora-Bageshwar-Kotmanya 480
Reetha Saheb Nanakmatta-Tanakpur-Champawat-Khetikhan-Dunaghat 482
Nanakmatta - 291
Narayan Swami Ashram Pithoragarh-Tawaghat-New Sobla-Pangu-Sosa (Sosa-Ashram (Trek)..4km) 616
Uttarayan (Tripura Devi Temple) Almora-Barechhina-Paleo Bend-Raiagar 445
Kathgodam 269
Haridwar Meerut by pass-Khatauli-Muzaffarnagar by pass-Roorkee 201
Rishikesh Haridwar 230
Dehradun Roorkee-Fatehpur-Mohand 255
Mussoorie Dehradun 290
Distances from Nainital
To via kms
Ranikhet Khairna 60
Almora Khairna 63
Almora Ranikhet 104
Dhikala (main entrance to Corbett NP) Kaladhungi-Ramnagar 117
Delhi Kathgodam 303
Delhi Kaladhungi-Ramnagar-Kashipur 310
Bageswar Khairna-Kwarab Bridge-Almora-Takula 138
Munsiyari Khairna-Almora-Bageshwar-Choukori-Thal-Tejam-Birthi-Kalamuni 288
Dwarahat Ranikhet 93
Kausani Khairna-Almora-Kosi-Someshwar 115
Kausani Ranikhet-Dwarahat-Someshwar 136
Binsar Khairna-Almora-Kaparkhan-Ayarpani 96
Bhowali - 11
Bhimtal Bhowali (Bhimtal-Naukuchiyatal..4km; Bhimtal-Satta...13km) 22
Sattal Bhowali 24
Ramgarh Bhowali 25
Mukteshwar Ramgarh 50
Reetha Saheb Bhowali-Khatani-Dhanachuli bend-Shahrphatak-Mornaula-Devidhura-Dunaghat 165
Champawat Bhowali-khatani-Dhanachuli Bend-Shahrphatak-Mornaula-Dunaghat-Lohaghat 160
Jageshwar Almora-Barechhina 99
Abbot Mount Lohaghat-Marodakhan 155
Pithoragarh Bhowali-Khatani-Dhanachuli Bend-Shahrphatak-Mornaula-Lihaghat 210
Kapkot-Loharkhet Bageshwar 185
Choukori Almora-Barechhina-Paleo Bend-Raiagar-Udiyari Bend 170
Choukori Bageshwar 190
Choukori Almora-Barechhina-Udiyari Bend-Paleo Bend-Raiagar 168
Nanakmatta kathgodam-Sitarganj 82
Dharchula Pithoragarh 302
Narayan Swami Ashram Pithoragarh-Tawaghat-Pangu-Sosa (Sosa-Ashram....4km (trek)) 339
Kathgodam - 34
Karanprayag Ranikhet-Dwarahat-Ganai 190
Tanakpur kathgodam-Sitarganj-Khatima 109
Haridwar Kathgodam-Moradabad-Dhampur-Nagina-Najibabad 325
Haridwar Kaladhungi-Kashipur-Jaspur-Jaspur-Afzalgarh-Najibabad 257
Mussoorie Haridwar-Dehradun 415
Uttarayan (Tripura Devi Temple) Almora-Raiagar 155
Lohaghat Bhowali-Khutani-Dhanachuli Bend-Shahrphatak-Dunaghat 147
Khabrar Bhowali-Ramgarh 34
Gazar Bhowali-Khutani 63.5
Distances from Almora
To via kms
Kathgodam Khairna-Bhowali 86
Delhi Khairna-Bhowali-kathgodam 350
Delhi Khairna-Nainital-Kathgodam 368
Delhi Ranikhet-Nainital 407
Pithoragarh Barechhina-Artola-Kaflikhan-Danya-Ghat 114
Nainital Khairna 63
Nainital Ranikhet 104
Bageshwar Kaparkhan-Ayarpani 79
Binsar Kaparkhan-Ayarpani 31
Kausani Kosi-Hawalbagh-Someshwar 50
Jageshwar Barechhina-Artola 34
Dwarahat Kosi-Katpuriya-Ghinghari Khal 69
Karanprayag Kausani-Baijnath-Gwaldam-Tharali 147
Karanprayag Dwarahat-Ganai-Adibari 166
Ranikhet Kosi-Ghinghari Khal 44
Lohaghat Shahrphatak-Mornaula-Devidhura (Lohaghat-Champawat...13km) 131
Choukori Bageshwar 125
Kapkot -Loharkhet Bageshwar 120
Munsiyari Barechhina-Raiagar-Udiyari Bend-Thal-Gauchar-Tejam-Birthi-Kalamuni 192
Champawat Shahrphatak-Mornaula-Lohaghat 144
Tanakpur Lohaghat-Champawat 219
Choukori Barechhina-Paleo Bend-Raiagar-Udiyari Bend 102
Mukteshwar Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Bhatalia 83
Mukteshwar Kwarab Bridge-Peora-Odakhan-Bhatalia 54
Dhikala (entrance to Corbett NP) Ranikhet 169
Munsiyari Bageshwar-Kotmanya-Thal-Tejam-Birthi 223
Uttarayan (Tripura Devi Temple) Paleo Dend-Raiagar 90
Khabrar Kwarab Bridge-Peora-Bhatalia 55
Gazar Shahrphatak 52.5
Distances from Bageshwar
To via kms
Baijnath - 22
Karanprayag Baijnath 103
Munsiyari Kapkot-Sama-Tejam-Birthi-Kalamuni (around 37km is Kuchha Motorable road) 111
Munsiyari Kotmanya-Choukori-Udiyari Bend-Thal-Gauchar-Tejam (about 12km road is Kuchha between Girgaon and upto 6km before Munsiyari) 144
Choukori Kotmanya 46
Kausani Baijnath 38
Dharchula Thal-Ogla-Jauljibi 144
Narayan Swami Ashram Dharchula (motorable upto Sosa) (Sosa-Ashram...3km Trekking) 181
Pithoragarh Chokori-Thal-Dewalthal-Salmora 126
Pithoragarh Choukori-Udiyari Bend-Thal-Gauchar-Ogla-Salmora 150
Binsar Takula-Ayarpani 70
Almora Takula-Ayarpani-Kaparkhan 79
Almora Baijnath-kausani 88
Jageshwar Takula-Ayarpani-Gairad Bend-Paleo Bend-Barechhina-Artola (Gairad Bend-paleo Bend-14 km Kuchha motorable road) 102
Jageshwar Takula-Ayarpani-Kaparkhan-Kasar Devi-Barechhina-Artola 103
Dwarahat Baijnath-Kausani-Someshwar 81
Ranikhet Dwarahat 114
Ranikhet Baijnath-Kausani-Someshwar-Gwalakot-Majkhali 97
Nainital Takula-Almora-Kwarab Bridge-Khairna 138
Kathgodam Takula-Kwarab Bridge-Khairna 161
Reetha Saheb Almora-Shahrphatak-Dunaghat 228
Tanakpur Almora-Shahrphatak-Mornaula-Lohaghat-Champawat 296
Delhi Kathgodam 430
Mukteshwar Almora-Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Bhatalia 162
Champawat Almora 223
Dhikala (main entrance to Corbett NP) Kausani-Gwalakot-Ranikhet 222
Uttarayan (Tripura Devi temple) Choukori-Udiyari Bend 62
Distances from Champawat
To via kms
Lohaghat - 13
Delhi Lohaghat-Mornaula-Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Khutani-Bhimtal-Ranibagh-Kathgodam 429
Reetha Saheb Narsing Danda-Khetikhan-Dunaghat 74
Reetha Saheb Lohaghat 71
Gorakhnath Ki Dhuni (kuchha motorable road) 32
Gorakhnath Ki Dhuni (Trekking) 1.5
Vevekananda Ashram (Shyamal Tal) Sukhidhang 59
Purnagiri Temple Tanakpur (Trekking....3km) 88
Pithorgarh - 76
Tanakpur - 75
Narayan Swami Ashram Pithorgarh-Tawaghat-New Sobla-Pangu-Sosa (motorable) (Sosa-Ashram (Trekking...4km) 208
Nainital Lohaghat-Dunaghat-Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Khutani-Bhowali 160
Munsiyari Lolaghat-Pithoragarh-Thal-Tejam-Birthi-Kalamuni 204
Almora Lolaghat-Dunaghat-Mornaula-Shahrphatak-Lamgara 144
Ranikhet Almora 188
Ranikhet Lohaghat-Dunaghat-Mornaula-Shahrphatak-Khutani-Bhowali-Khairna 198
Nanakmatta Tanakpur 116
Bageshwar Almora-Gairad Bend-Takula 223
Kapkot -Loharkhet Almora-Bageshwar 264
Kathgodam Lohaghat-Shahrphatak-Khutani-Ranibagh 165
Choukori Lohaghat-Ghat-Panar-Rameshwar-Gangolihat-Raiagar Udiyari Bend 127
Binsar Almora 175
Kausani Almora 194
Dharchula - 168
Mukteshwar Lohaghat-Shahrphatak-Dhanachuli Bend 127
Khabrar Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Bhatalia 131
Gazar Shahrphatak 96.5
Distances from Chaukori
To via kms
Delhi Bageshwar-Almora-Kathgodam 480
Delhi Raiagar-Almora-Kathgodam 457
Kathgodam Bageshwar-Almora 211
Kathgodam Raiagar-Almora 188
Munsiyari Thal-Tejam 98
Dharchula Thal-Ogla-Jauljibi 110
Pithoragarh Thal-Ogla 104
Pithoragarh Thal-Dewalthal 79
Pithoragarh Gangolihat-Ghat 111
Lohaghat Gangolihat-Ghat (Lohaghat-Champawat..13km) 114
Tanakpur Ghat-Lohaghat-Champawat 202
Reetha Saheb Lohaghat-Champawat 202
Bageshwar Kotmanya 46
Kapkot -Loharkhet Bageshwar 155
Karanprayag Bageshwar-Baijnath 149
Dhikala (main entrance to Corbett NP) Bageshwar-Kausani-Gwalakot-Ranikhet 268
Ranikhet Kausani-Gwalakot 143
Almora Bageshwar 125
Almora Raiagar-Paleo Bend-Barechhina 102
Nainital Udiyari Bend-Raiagar-Almora-Khairna 170
Nainital Bageshwar-Almora 190
Kausani Bageshwar-Baijnath 84
Binsar Raiagar-Paleo Bend-Gairad Bend 103
Dwarahat Baijnath-Someshwar 127
Mukteshwar Raiagar-Almoa-Kwarab Bridge-Peora-Odakhan-Bhatalia 156
Mukteshwar Raiagar-Almora-Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Bhatalia 185
Uttarayan (Tripura Devi Temple) Udiyari-Bhatalia 16
Jageshwar Raiagar-Paleo Bend-Barechhina-Artola 105
Khabrar Almora 157
Gazar Almora-Shahrphatak 154.5
Distances from Kausani
To via kms
Kathgodam Almora-Khairna-Bhowali 136
Almora - 50
Nainital Almora-Khairna 115
Ranikhet Someshwar-Gwalakot-Majkhali 59
Ranikhet Someshwar-Dwarahat 76
Karanprayag Baijnath 97
Bageshwar Baijnath 38
Dwarahat Someshwar 43
Binsar Almora 81
Jageshwar Almora 84
Mukteshwar (25 km Kuchha motorable road) Almora-Kwarab Bridge-Peora-Odakhan-Bhatalia 108
Kapkot -Loharkhet Baijnath-Bageshwar 79
Munsiyari Baijnath-Bageshwar-Kaptok-Sama-Quiti-Birthi-Kalamuni (Kuchha road between Kapkot-Quiti....25km and Girgaon-Munsiyari....12km) 149
Munsiyari Bageshwar-Kotmanya-Choukori-Thal-Tejam-Birthi-Kalamuni (Kuchha road between Girgaon-Munsiyari......12km) 182
Dharchula Bageshwar-Thal-Ogla-Jauljibi 194
Pithoragarh Bageshwar-Kotmanya-Thal-Salmora 164
Pithoragarh Almora-Ghat 164
Lohaghat Almora-Shahrphatak-Devidhura (Lohaghat-Champawat...13km) 181
Tanakpur Lohaghat-Champawat 269
Delhi Almora-Khairna-Bhowli-Kathgodam-Moradabad 405
Choukori Bageshwar 84
Uttarayan (Tripura Devi Temple) - 100
Distances from Munsiyari
To via kms
Chukori Tejam-Thal 98
Delhi Tejam-Thal-Pithoragarh-Tanakpur 612
Pithoragarh Tejam-Thal 128
Kausani Quiti-Sama-Kapkot-Bageshwar (37 km Kuchha motorable road) 149
Loharkhet Birthi-Quiti-Sama (37 km Kuchha road) 95
Bageshwar Quiti-Sama-Kapkot 111
Bageshwar Tejam-Thal-Udiyari Bend-Kotmanya 144
Almora Tejam-Thal-Raiagar 192
Ranikhet Kalamuni-Quiti-Sama-Kapkot (between Munsiyari-Girgaon......12km and Quiti-Kapkot.....25km road is kuchha motorable) 208
Ranikhet Kalamuni-Tejam-Thal-Kotmanya-Bageshwar 241
Nainital Thal-Choukori-Bageshwar-Almora-Khairna 288
Mukteshwar Tejam-Thal-Raiagar-Almora-Kwarab Bridge-Peora-Odakhan-Bhatalia (Munsiyari-Girgaon....12km kuchha ,Kwarab Bridge-Bhatalia....25km kuchha) 246
Dharchula Madkot-Baram-Jauljibi (around 45km road is kuchha motorable between Munsiyari-Baram) 94
Tanakpur Jauijibi-Pithoragarh-Ghat-Loharghat-Champawat (around 45 km is kuchha motorable road between Munsiyari-Baram) 281
Tanakpur Tejam-Gauchar-Ogla-Pithoragarh-Champawat 299
Tanakpur Tejam-Thal-Pithoragarh-Lohaghat-Champawat 279
Reetha Saheb Tejam-Thal-Pithoragarh-Lohaghat 249
Jageshwar Tejam-Thal-Udiyari Bend-Raiagar-Paleo Bend-Barechhina-Artola 192
Binsar Tejam-Thal-Udiyari Bend-Raiagar-Paleo Bend-Gairad Bend-Ayarpani 190
Dhikala (main entrance to Corbett NP) Thal-Raiagar-Almora-Ranikhet 361
Kathgodam Thal-Raiagar-Almora-Kairna 278
Uttaryan (Tripura Devi Temple) - 114
Distances from Pithoragarh
To via kms
Delhi Champawat-Tanakpur 484
Delhi Lohaghat-Devidhura-Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Khutani-Bhimtal-Kathgodam 484
Tanakpur Lohaghat-Champawat 151
Nanakmatta Tanakpur 192
Reetha Saheb Lohaghat-Dunaghat 121
Dharchula Ogla-Jauljibi 92
Narayan Swami Ashram Tawaghat-New Sobla-Sosa (motorable) 132
Narayan Swami Ashram Sosa-Ashram (trekking ) 3
Kathgodam - 215
Munsiyari Salmora-Thal-Tejam-Birthi-Kalamuni (12 km road is kuchha after Girgaon) 128
Munsiyari Ogla-Gauchar-Tejam-Birthi-Kalamuni 148
Munsiyari Ogla-Jauljibi-Baram (around 45 km motorable kuchha road after 6 kmof Baram upto Munsiyari) 130
Choukori Salmora-Thal-Udiyari Bend 79
Choukori Ghat-Ganolohat-Raiagar-Udiyari Bend 111
Kapkot -Loharkhet Thal-Tejam-Sama (between Tejam-Kapkot around 25 km road is kuchha) 134
Champawat Ghat-Lohaghat 76
Jageshwar Ghat-Panar-Kaflikhan-Artola 86
Almora Ghat-Artola-Barechhina 114
Binsar Almora 145
Kausani Almora-Ghat 164
Karanprayag Almora-Kausani-Gwaldam 261
Nainital Lohaghat-Shahrphatak-Khutani-Bhowali 210
Bageshwar Salmora-Dewalthal-Thal-Choukori 126
Bageshwar Salmora-Ogla-Gauchar-Thal-Udiyari Bend-Choukori 150
Mukteshwar Lohaghat-Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Bhatalia 177
Ranikhet Almora-Barechhina-Artola-Ghat 158
Dhikala (Corbett NP) Ranikhet 283
Khabrar Lohaghat-Shahrphatak-Dhanachuli Bend-Bhatalia 181
Gazar Lihaghat-Shahrphatak 146.5
Distances from Ranikhet
To via kms
Kathgodam Khairna-Bhowali 83
Delhi Khairna-Bhowali-Kathgodam-Haldwani-Moradabad 352
Dhikala (main entrance to Corbett NP) Bhatronjkhan-Mohan-Dhangari 125
Nainital Khairna 60
Almora Majkhali-Kosi 44
Dwarahat Ghinghari Khal 33
Karanprayag Ghinghari Khal-Dwarahat-Ganai 130
Ramgarh Khairna 63
Bhimtal Khairna-Bhowali (Bhimtal-Naukuchiyatal...4km) 60
Nanakmatta Kathgodam-Sitarganj 117
Reetha Saheb Bhowali-Khutani-Dhanachuli Bend-Shahrohatak-Dunaghat 203
Tanakpur Kathgodam-Sitarganj 158
Vivekananda Ashram (Shyamlal Tal) Kathgodam-Sitarganj-Khatima-Tankpur-Sukhidhang 186
Champawat Kathgodam-Sitarganj-Khatima-Tanakpur 233
Champawat Khairna-Bhowali-Khatani-Shahrphatak-Lohaghat 198
Abbot Mount Khairna-Bhowali-Shahrphatak-Lohaghat 193
Pithoragarh Almora-Barechhina-Artola-Panar-Ghat 158
Dharchula Almora-Ghat-Pithoragarh-Ogla-Jauljibi 250
Darchula

Almora-Barechhina-Paleo Bend-Raiagar-Udiyari Bend-Thal-Ogla-Jauljibi

251
Kausani Dwarahat-Someshwar 76
Kausani Majkhali-Gwalakot-Baijnath 59
Bageshwar Dwarahat-Someshwar-Baijmath 114
Bageshwar Majkhali-Gwalakot-Baijnath 97
Binsar Almora 75
Kapkot -Loharkhet Bageshwar 138
Choukori Bageshwar-Kotmanya 143
Choukori Almora-Paleo Bend-Raiagar-Udiyari Bend 146
Munsiyari Bageshwar-Kapkot-Sama-Quiti-Birthi-Kalamuni (between Quiti-Kapkot around 25 km and Girgaon-Munsiyari....12km road is motorable kuchha) 208
Munsiyari Bageswar-Kotmanya-Udiyari Bend-Thal-Tejam-Birthi-Kalamuni 241
Jageshwar Almora 78
Mukteshwar Khairna-Kwarab Bridge-Peora-Odakhan-Bhatalia 93
Mukteshwar Khairna-Kwarab Bridge-Peora-Odakhan-Bhatalia (after 10 km from Kwarab Bridge, 25 km road is kuchha upto Bhatalia) 93
Uttarayan (Tripura Devi Temple) Bageshwar-Kotmanya-Choukori-Udiyari Bend 159
Badrinath Karanprayag 258
Khabrar Khairna-Bhowali-Ramgarh 72
Gazar Bhowali-Khutani-Dhanachuli Bend 101.5
 


LIMITED SPACE
RUSH NOW

';